Yükleme...

Cumhuriyet ve Tarım

Çok değerli meslektaşlarımız,

Çanakkale, bir destanın yazıldığı yer… Vatanını müdafaa uğrunda her karışını kanlarıyla sulayan şehitlerin fedakârlık ve kahramanlık terimlerini şaha kaldırdığı toprakların adı… Çanakkale ruhunu yaratan ve Cumhuriyetin önsözü olarak adını tarihe kazıyan zaferin coğrafyası… Dünyadaki dengeleri değiştiren, ulusal kimliğin güçlenmesini ve kahramanlık duygusunu pekiştiren, Türk Milletinin kendine olan güvenini yükselterek Kurtuluş Savaşına örnek teşkil eden mücadele ruhunun anlam bulduğu yer… “Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ün” Milli Mücadele’nin önderi ve Cumhuriyetin kurucusu olarak Türk toplumunun sevgi, saygı ve bağlılığını kazanmasının da başlangıç noktası…

Her alanda millilik temelinde kurulan Cumhuriyetin ekonomisi de tam bağımsız bir milli ekonomi kurmaktan geçmektedir. Bu sebepledir ki Ulu Önder Atatürk’ün üzerinde en çok durduğu konulardan birisi tarımsal kalkınmayı sağlamak olmuştur. Zira onun için “Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar”.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılında 6-8 Eylül 2023 tarihinde “15. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresini” yapmak üzere hazırlıklarımıza başlamış bulunmaktayız.

Sahip olduğumuz değerlerimizden yola çıkarak Ar-Ge ve inovasyon yeteneklerini geliştiren, yüksek teknoloji ve dijital dönüşümü hedefleyen, ulusal ve küresel rekabet gücü yüksek bir tarım, ülkemizin temel ekonomik hedeflerinden biridir. Cumhuriyet ve tarım özel teması ile ve tarımda sürdürülebilirlik çatısı altında, tarımsal işletmecilik, tarım politikaları, kırsal kalkınma, tarımsal yayım, pazarlama, tarım ürünlerinin ticareti, tarımsal finansman, iklim değişikliği ve çevre, teknolojik dönüşüm ve Ar-Ge ile birlikte ülkesel ve evrensel nitelikteki tarım ekonomisi konularının tamamı kongremizin ana temalarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda kongremizde oluşacak bilimsel tartışma platformunun milli ekonomimize ve ülke tarımına önemli katkılar sağlayacağı inancındayız.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Geleneksel Ulusal Tarım Ekonomisi Kongremizi yapmak üzere görüşmek dileğiyle, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı” kutlar, saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Sibel TAN

Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı

 

 

 

Want to modify your reservation?
Use the form below to modify your reservation
Find Reservations
Rezervasyon yapın
İletişim detayları